:    : :
תקנון האתר

תקנון אתר
לקוח נכבד, תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין חשמל אדיר.
אנחנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצר באתר.
רכישת מוצר ו/או שירות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן:

אספקת המוצרים
כל מבצע פעולה ו/או קנייה באתר, בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר, מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה והדבר יהווה בסיס משפטי.
 
מבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף, וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.
 
לידיעתך, מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר חשמל אדיר עקב כך.
מפעיל האתר יוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
 
המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
 
חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הציוד ו/או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. חשמל אדיר תספק רק מוצר/ציוד אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.
 
הרישום שנרשם במחשב חשמל אדיר יהווה ראייה חלוטה לנכונות ביצוע הפעולות.

דמי משלוח
אתר חשמל אדיר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
כל העברה של כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, חשמל אדיר  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
חשמל אדיר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 
זמני הספקת המוצרים הינם עד 14 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה, ואינם כוללים ימי שישי, שבת וחג, וזאת לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.
 
הספקת המוצרים/ציוד הנרכשים באתר תיעשה על ידי חשמל אדיר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה. יש באפשרות מבצע ההזמנה לאסוף בעצמו מוצרים ו/או באמצעות מי מטעמו בכתובת הרשומה של חשמל אדיר.
 
דמי משלוח בסך -15 ₪ יחולו על כל משלוח, וכל זאת בתנאי שמינימום ההזמנה תהיה בסכום כולל של 285 ₪, על הזמנה של פחות מסכום זה, דמי המשלוח יעמדו על 25 ש"ח (אלא אם כן צויין אחרת). הלקוח לא יחויב בדמי משלוח כאשר מבצע ההזמנה יודיע למנהל האתר על רצונו לבצע איסוף עצמי.
חשמל אדיר לא תשא באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות או שיבושים במשלוח ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
במקומות מרוחקים ונידחים תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח, וזאת לפי מחירון חברת המשלוחים.
 
במידה שלחשמל אדיר חסר במלאי מוצר/ציוד שמבצע ההזמנה הזמין, רשאי מנהל האתר לבטל את ההזמנה  וזאת כמובן ללא דמי ביטול כלשהם מהאתר חשמל אדיר.

שירות לקוחות
שירות לקוחות ומענה טלפוני בטלפון 08-9465678 בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 9:00 עד 17:00. בימים ג', ו' וערבי חג בין השעות 9:00 עד 12:00.

ביטול הזמנות – במקרה של ביטול המוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית בלבד (בתנאי שלא נעשה בו שימוש).


החזרת מוצרים וביטול עסקה:
מבצע פעולות הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 , כפוף לכך שהמוצר/הציוד יחזור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

על בקשת הביטול להיעשות במסמך בכתב בלבד לחשמל אדיר באמצעות הדואר האלקטרוני HASHMALADIR@WALLA.COM /או בפקס 08-6322120 .
החזרת המוצר תוך 14 יום מיום קבלתו על חשבון הקונה בדואר רשום.
 
במקרה של החזרה הלקוח יקבל זיכוי על סכום הרכישה לרכישת מוצר אחר הקיים באתר. קבלת החזר כספי תתאפשר אך ורק בהתאם לשיקול דעתה של חשמל אדיר.

במקרה של ביטול רשאית חשמל אדיר לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר. יתרת הכסף תוחזר לקונה בתוך 14 יום ועל הקונה להחזיר את המוצר/הציוד לחשמל אדיר לכתובת החנות, על חשבונו ובדואר רשום/שליח במשך אותה תקופת זמן.
 
מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר/הציוד, וזאת במידה שהמוצר/הציוד נשלח מחשמל אדיר לחברת השילוח.
 
על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שמצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, ישלח את המוצר באריזתו תוך 14 ימים מיום קבלתו בדואר רשום והאתר יחליף את המוצר הפגום במוצר חדש. הסתבר שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, ישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחויב באופן מיידי בעלויות המשלוח. מוצר פגום שיישלח לאחר 14 יום לא יוחלף.
לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת חשמל אדיר, אם ייגרמו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או במקרה חירום - רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

מכירות
כללי;
מבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר/ציוד הנרכש על ידו באמצעות האתר.
 
חשמל אדיר לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצאות האתר, שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

במכירת והצגת המוצרים/הציודים באתר אין משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים/הציודים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב. מומלץ להתייעץ לפני בחירת מוצר/ציוד.
חשמל אדיר/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת מוצר/ציוד שיירכש ע"י מבצע ההזמנה, הנובעת מחוסר התאמה למשתמש ו/או מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הרכישה, לרבות פרטיו האישיים.
 
באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים/הציוד לצבעם במציאות.
 
תצלום המופיע באתר בהצגת המוצר/ציוד מיועד להמחשה בלבד. לעתים יתכנו הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל.
 
מפעיל האתר רשאי וזכאי לשנות את תקנון האתר ללא הודעה מוקדמת ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן.

הנהלת האתר רשאית במקרה של טעות במחיר או במספר התשלומים לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מכירת מוצר/ציוד מסוים ללא הודעה מוקדמת.

לאלקטרו מור שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצר/הציוד, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או ציוד ו/או שירות.

לחשמל אדיר נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה, בהודעה טלפונית או בהודעה בכתב למבצע ההזמנה.
 
האתר הינו אתר דינמי ורשאי לערוך מוצרים/ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.
 
המחירים והמבצעים באתר הינם דינמיים ומתעדכנים מעת לעת. מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר, לאחר אישור הזמנה בממשק הלקוח באינטרנט או טלפונית.
 
חשמל אדיר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע על כך מראש. 
 
חשמל אדיר רשאית לשלוח מידי פעם הודאת דוא"ל המכילות מודעות פרסומיות מסחריות וכד'.
 
השיפוט המקומי בכל עניין ומחלוקת, אכיפת תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך אך ורק בבית משפט מוסמך בתל אביב.
 
כל המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.
 
 
שביעות רצון לקוחותינו חשובה לנו מאוד, ואנו נעשה את כל אשר לאל ידינו על מנת לוודא ששביעות רצון זו תישמר.
 
בברכה
מנהל האתר